Akorda Onderwijsdienstverlening heeft zich door jarenlange ervaring kunnen ontwikkelen tot een specialist op het gebied van dienstverlening in het onderwijs administratie onderwijsbureau
Doordat u gebruik maakt van verschillende expertises binnen Akorda kunnen wij samen met u zorgen voor integratie van beleidsterreinen binnen uw schoolbestuur.