Akorda Onderwijsdienstverlening heeft zich door jarenlange ervaring kunnen ontwikkelen tot een specialist op het gebied van dienstverlening in het onderwijs administratie onderwijsbureau
De werkzaamheden strekken zich uit tot alle terreinen die behoren tot de HRM-werkgebieden binnen het onderwijs, te weten: Verzorging van advisering en begeleiding en Verzorging van advisering en begeleiding.

Verzorging van advisering en begeleiding
 • advisering bij professionaliseringsbeleid
 • advisering bij inzetbaarheidsbeleid (van taakbeleid naar inzetbaarheidsbeleid)
 • advisering inzake competentiemanagement (aanwezige competenties versus wenselijke competenties)
 • advisering inzake talentmanagement (groei medewerker centraal en past deze bij de talenten van de medewerker)
 • advisering bij verzuimbeleid (van verzuimbeleid naar inzetbaarheidsbeleid incl. vervangingsbeleid)
  • advisering bij Sociaal Medisch overleg - casemanagement
  • advisering bij arbobeleid
   • advisering bij psychosociale arbeidsbelasting, stress en veiligheid
 • advisering werving en selectie
 • advisering bij organisatieveranderingen, herinrichting functiegebouw
 • toetsen huidige HRM beleidsdocumenten

Verzorging van memo’s en implementatietrajecten

 • professionaliseren van HRM Processen en invoering van diverse HRM Instrumenten
 • opzetten van HRM beleidsplannen binnen strategische cyclus schoolbestuur
 • in-, door- en uitstroom, mobiliteit, levensfases, gesprekkencyclus, psychosociale arbeidsbelasting, stress en veiligheid
 • beloningsbeleid
 • het geven van cursussen, trainingen, presentaties op HRM-gebied
 • het leiden van projectgroepen ten behoeve van inbedding HRM binnen schoolbesturen
 • begeleiden en bemiddelen bij arbeidsconflicten in nauwe samenwerking met onze juridische dienstverlening
 • begeleiding binnen formatie zaken en functiemix in nauwe samenwerking met de contactpersonen binnen uw schoolbestuur vanuit onze dienstverlening personeels- en salarisadministratie en financiële administratie