Akorda Onderwijsdienstverlening heeft zich door jarenlange ervaring kunnen ontwikkelen tot een specialist op het gebied van dienstverlening in het onderwijs administratie onderwijsbureau
Vanuit “Wikipedia” wordt Human Resources Management omschreven als:

Het beheer van menselijke productiemiddelen, afgekort 'HRM'. Een veelgebruikte term die zoiets betekent als personeelsbeleid, (afdeling) 'personeelszaken' of 'strategisch personeelsmanagement'. Vaak echter wordt humanresourcesmanagement gezien als een specifieke invulling van het personeelsbeleid.

Humanresourcesmanagement is gebaseerd op een aantal uitgangspunten:
  • mensen vormen binnen uw organisatie geen kostenpost, maar zijn uw kapitaal;
  • personeelsbeleid is een verantwoordelijkheid van het management;
  • er is sprake van een langetermijnvisie op personeelsbeleid;
  • personeelsinstrumenten moeten geïntegreerd worden toegepast;
  • strategisch beleid van de organisatie en personeelsbeleid beïnvloeden elkaar logischerwijs.
Binnen Akorda Onderwijsdienstverlening verbinden we verschillende experts om u te ontzorgen waar u dat nodig acht! Op maat samenwerken, met oog voor uw uitgezette visie en missie binnen uw organisatie.

Akorda Onderwijsdienstverlening begeleidt u in te maken keuzes binnen uw organisatie.  Uw organisatie wordt toegerust met bagage waarmee al uw personeel hun werk vorm en inhoud kunnen geven.

Kwalitatief en kwantitatief zorg dragen voor een goede personele bezetting om de doelstellingen van de organisatie op adequate wijze te behalen, in zowel het heden als in de toekomst. U kunt Ultimview raadplegen vanuit Akorda Onderwijsdienstverlening, waardoor stuurinformatie voor leidinggevenden beschikbaar is om te kunnen analyseren.

Ons gedachtegoed binnen Akorda Onderwijsdienstverlening is, welke binnen HRM een duidelijke plek in neemt:
  • durf en lef;
  • verbind en werk samen;
  • geniet van elkaars talenten;
  • versterken onderlinge betrokkenheid en collectieve verantwoordelijkheid;
  • versterk communicatie.