Akorda Onderwijsdienstverlening heeft zich door jarenlange ervaring kunnen ontwikkelen tot een specialist op het gebied van dienstverlening in het onderwijs administratie onderwijsbureau
Vanuit “Wikipedia” wordt Human Resources Management omschreven als:

Het beheer van menselijke productiemiddelen, afgekort 'HRM'. Een veelgebruikte term die zoiets betekent als personeelsbeleid, (afdeling) 'personeelszaken' of 'strategisch personeelsmanagement'. Vaak echter wordt humanresourcesmanagement gezien als een specifieke invulling van het personeelsbeleid.

HRM inzet geschiedt op basis van de behoefte van de wensen van het schoolbestuur en de fase waarin het bestuur in kwestie zich bevindt. Behoefte kan liggen op strategisch vlak (voorbeeld: uw bestuur heeft behoefte aan HRM-beleid wat ziekteverzuim betreft), maar kan net zo goed liggen op tactisch vlak van HRM (bijvoorbeeld: implementatie HRM instrumenten).

De werkzaamheden strekken zich uit tot alle terreinen die behoren tot de HRM-werkgebieden binnen het onderwijs, te weten: Verzorging van advisering en begeleiding en Verzorging van advisering en begeleiding.

Doordat u gebruik maakt van verschillende expertises binnen Akorda kunnen wij samen met u zorgen voor integratie van beleidsterreinen binnen uw schoolbestuur.